Mūsu piedāvājums lauksaimniecības kultūrām.
  • Kapīlāro laistīšanas sistēmu projektēšana,
  • montāža,
  • tīrdzniecība.

Kāpīlāras laistīšanas sistēmas var tikt aprīkotas ar barības šķīduma dozētājiem. Neatņemama sastāvdaļa ir piemērots filtrs ar atbilstošu jaudu un efektivitāti ūdens atīrīšanai.