Mūsu piedāvājums lauksaimniecības kultūrām.
  • Kapīlāro laistīšanas sistēmu projektēšana,
  • montāža,
  • tīrdzniecība,
  • Serviss un apkalpošana (sagatavošana ziemai).

Ūdens sūknēšanai izmantojam gan elektriskos, gad ar iekšdedzes dzinējiem darbināmus ūdens sīkņus ar ražību līdz 1000 kubikmetriem stundā.

Izbūvējam maģistrāles lai nodrošinātu uz lauka esošo kapilāro cauruļu apgādi ar nepieciešamu ūdens daudzumu.

Kāpīlāras laistīšanas sistēmas var tikt aprīkotas ar barības šķīduma dozētājiem.

Neatņemama sastāvdaļa ir piemērots filtrs ar atbilstošu jaudu un efektivitāti ūdens atrīšanai.

Atkarībā no klienta vēlmēm sistēma var būt manuāli darbināma, vai pilnībā automatizēta.