Visi mēs zinām, ka laistīšanai ir liela nozīme, bet laistīšanai ir arī savas negatīvās puses. Ne visiem augi pietiekami labi panes laistīšanu uz lapām, ziediem, kas savukārt sekmē dažādu slimību attīstību. Populārākās slimības, ko veicina nepiemērota laistīšanas tehnoloģija savienojumā ar neefektīvu siltumnīcas vēdināšanu ir dažāda veida puves, miltrasas. Tāpat ietekmē preču produkcijas kvalitāti rezultātā arī peļņu. Palielinās izmaksas uz pesticīdu lietošanu, samazinās mēslojuma efektīva izmantošana. Tāpēc ir svarīgi precīza laistīšanas tehnoloģija. Laistīšanas kvalitāte ietekmē:

 • Cik efektīvi tiks izmantots mēslojums
 •  Auga ieņēmību pret slimībām
 • Auga stresa izturību
 • Auga attīstīšanās ātrumu
 • Audzētāja peļnu

Lai ierīkotu laistīšanas sistēmu siltumnīcās jārēķinās ar izmaksām, kuras vienkāršākai sistēmai atmaksājas jau tekošajā gadā. Laistīšanas sistēmu ir iespējams uzstādīt pašiem sarežģitākas sistēmas būtu gan nepieciešams speciālista palīdzība vismaz projekta izstrādē kur varat izmantot Mūsu pakalpojumus.  Pie mums tāpat ir iespējams iegādāties visu nepieciešamo aprīkojumu laistīšanas ierīkošanai. Ko mēs ar laistīšanu varam atrisināt:

 • Veikt precizī laistīšanu kulturaugam samazinot kopējo ūdens patēriņu
 • Ir iespējams pievienot laistāmam ūdenim klāt barības vielas
 • Ar vadības bloka palīdzību laistīšanas sistēmu ir iespējams automatizēt laistīšanu
 • Samazināt darba spēka izmaksas uz laistīšanu
 • Palielināt audzēšanas efetivitāti un ātrumu
 • Uzlabojas preču produkcijas kvalitāte
 • Samazinās barošanās traucējumi, ko ietekmē sausums vai pārlieku mitrums

Kādas ir iespējas ar laistīšanu

Mums ir iespējams nodrošināt katra kulturauga laistīšanu podu puķēm it ipaši tas svarīgi ir nokaranajām puķēm, kuras karstākā laikā ļoti ātri izžūst. Tāpat atas svarīgu ir gurķu un tomātu audzētājiem, kad barības šķidums nonāk tieši pie kulturauga.

Atseviškiem kulturaugiem ir nepieciešama rasināšana, kuru veic kopā ar virspusējo laistīšanu. Rasinātāji atšķiras pēc darbībās rādiusa ūdens patēriņa un piliena izmēra. Tāpat šos ir iespējams aprīkot ar pretvārstiem lai beidzot laistīšanu nepil no rasinātajiem uz apakšā esošiem kultūraugiem.