Teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana

Zāliena kopšana un uzturēšāna

  • Zālāja pļaušana ar vai bez savākšanas
  • Zālāju mēslošana
  • Zālāja renovācija

Dzīvžogi

  • Dzīvžogu kopšana
  • Dzīvžogu meslošana

Augu aizsardzības pakalpojumi

  • Kaitēkļu diagnoscēšana un ierobežošana
  • Slimību diagnoscēšna un ierobežošana
  • Nezāļu ķimiska apkarošana

p.s Labākais herbicīds nezāļu apkarošanai - kaplis

Teritoriju ikdienas uzturēšanas pakalpojumi

  • Zāļās zonas zonas uzturēšna
  • Sētnieku pkalpojumi