Koks ir mūsu dzīvības mašīna skābekļa ražotājs, bet arī galvenais ainavas elements. Ainava bez koka ir tukšs lauks.  Tāpēc koku kopšanai pievēršam lielu vērību. Mūsu rīcībā ir visa nepieciešamā tehnika lai teritorijā varētu ātri un oparatīvi sakopt vai nozāģēt kokus, aizvācot koku atliekas. Mūsu komandā darbojas sertificēts arborists, kā arī sadarbojamies ar citiem inviduāliem arboristiem lielākos objektos uzņemoties visu atbildību par veikto darbu.

Mēs piedāvājam:

  • Koku stādīšanu, pārstādīšanu
  • Vainagu retināšanu, veidošanu
  • Bīstamo koku zāģēšanu
  • Dzīvžogu kopšanu, veidošanu
  • Augļu koku veidošanu
  • Koku veselības monitoringu

Mēs piedāvājam veikt arī visas nepieciešamas saskaņošanas ar pašvaldību institūcijām

 Arborists darbībā